Fördelar för dig som åkare

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

SKANOL erbjuder:

  • Spännande och utmanande uppdrag
  • God intjäning
  • Ordnade förhållanden
  • Ömsesidig tillit och en bra dialog med disponenterna
  • Långvarigt samarbete
  • Stor respekt för egen-åkaren
  • Lätt administration
  • Fördelaktiga inköpsordningar