Elev

Visste du?

SKANOL dagligen kör upp mot 4500 mil på vägarna i Danmark, Norge och Sverige?

De senaste året har vi utbildat många kontorselever inom både administration och transport/spedition. Gemensamt för dem alla är att de från första dagen har fått självständiga arbetsuppgifter och på kort tid har tagit över egna arbetsområden. Det är vår erfarenhet att det ger den största tillfredsställelsen under de två år som elevtiden varar och att det ger den bästa utgångspunkten för att komma vidare när utbildningen är avslutad.

Vid många tillfällen har vi kunnat anställa eleverna efter att den 2-årige elev-utbildningen är avslutad.