Chaufför

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

Vi sysselsätter chaufförer över hela Danmark samt i Västsverige. Som chaufför hos Skanol arbetar du självständigt och har en väldigt varierad vardag. Du får spännande utmaningar med kundkontakt, användande av modern, avancerad transportutrustning och manövrering av högteknologisk mätutrustning och IT. Du ska hantera farligt gods under hänsyntagande till Skanols förebyggande säkerhetsregler, där vi bl.a. har stort fokus på chaufförens förmåga att kunna avgöra risker i arbetet.

Du förväntas ha erfarenhet som yrkeschaufför. Dessutom ska du ha körkort till släp samt ADR-bevis till tank.

Skanol står för den grundläggande utbildningen och instruktion. Du får dessutom löpande träning och utbildning i bl.a. kvalitetsmedvetenhet, defensiv körning, brandsläckning och första-hjälpen samt att du får stöd från din ledare och från det team som du blir en del av.

Vi lägger vikt på ett nära samarbete som bygger på tillit mellan chaufförer och disponenter.