Administration

Visste du?

SKANOL dagligen distribuerar upp mot 11000 ton farligt gods i Danmark, Norge och Sverige?

På huvudkontoret i Aarhus löses en lång rad uppgifter som har avgörande betydelse för Skanol. Det kan vara stödfunktioner för driftanläggningar, kontroll av lönunderlag, uppföljning på att kör- och vilotider hålls, ekonomiska nyckeltal eller analyser och många andra spännande uppgifter.

Gemensamt för alla uppgifter är att du ska tycka om att arbeta med transport och logistik samt att ha en hektisk vardag.