Jobbmöjligheter

Visste du?

SKANOL dagligen kör upp mot 4500 mil på vägarna i Danmark, Norge och Sverige?

”Personalen är vår viktigaste resurs. Därför eftersträvar vi att vara bland de allra mest attraktiva arbetsplatser inom vårt område.

Vi vill ha en löpande nära dialog mellan ledning och medarbetare så att vi ser till att både företagets och medarbetarnas behov uppfylls på bästa möjliga sätt. Vi tror på att vi löpande ska och kan utveckla vår arbetsplats tillsammans med medarbetarna. Vi ställer stora krav, men erbjuder också löpande utbildning, kompetensutveckling och jobbrotation som ger den enskilde medarbetaren de optimala förutsättningarna för att kunna sköta sitt jobb och ta del i utvecklingen av företaget.”

Nicolai Leth Brix
VD