Att arbeta hos SKANOL

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

Vi har branschens duktigaste medarbetare och vi ser till, via bl.a. utbildning och jobbrotation, att alla har de rätta meriterna till att kunna utföra sitt jobb.

Vår personalpolitik ska skapa en gemensam ram för en bra och välfungerande arbetsplats.

 SKANOL kommer göra allt de kan för att medarbetarna har de bästa och mest flexibla arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna.

Arbetet på vårt företag är krävande men som medarbetare ska man gärna kunna uppleva att det är en förnuftig balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi lägger vikt på kontinuerligt lärande och utveckling av medarbetarnas kompetenser.

Bevarande kräver en attraktiv arbetsplats
!
Hos SKANOL är medarbetarna den viktigaste resursen. Därför eftersträvar vi att vara bland de mest attraktiva arbetsplatserna över allt. 

Vi vill ha en kontinuerlig nära dialog mellan ledning och medarbetare så att vi ser till att både företagets och medarbetarnas behov uppfylls på bästa möjliga sätt – vi tror på att vi kontinuerligt ska utveckla vår arbetsplats.

Framgång kräver utveckling. 
Om vi skal upprätthålla vår framgång och nå vår målsättning krävs det att vi sätter fokus på personalutveckling och fortbildning. 

Den enskilde medarbetarens kompetenser och färdigheter ska löpande anpassas utvecklingen i jobbet. Den enskilde ledaren och medarbetaren är ansvarig för att de sker en löpande kompetensutveckling av medarbetaren.