Organisation

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

Hos SKANOL tänker vi långsiktigt. Det är kontinuitet i ledningen, i personalstaben och i den riktning vi rör oss. Vi har en platt organisation med en kort och effektiv beslutsprocess.

Vi har en oformell företagskultur med fokus på de enskilda medarbetarnas olikheter och utveckling. Med utgångspunkt i mångfald och samarbete har vi förmågan att lyfta stora och otraditionella lösningar.

Vi tror på att utbildning av medarbetare och utveckling av IT-teknologi är två viktiga nyckelfaktorer för vår framgång. Vi vill utveckla oss tillsammans med våra kunder så att vi kan säkra ett informationsdrivet samarbete med tillit och insyn för alla parter.