Om SKANOL

Visste du?

SKANOL dagligen tar hand om upp till 1700 leveranser i Danmark, Norge och Sverige?

SKANOL är en av Nordens ledande leverantörer av kompletta logistiklösningar inom distribution av farligt gods på tankbil.

Vi har fokus på hela värdekedjan. Och med utgångspunkt i våra kunders behov utvecklar vi know-how, processer, informationsteknologi och medarbetare som bidrar till optimal styrning av distributionskedjan i särskilda kundanpassade lösningar.

SKANOL är danskägt. Vi råder över 140 tankbilar och sysselsätter ca 250 medarbetare i Danmark, Sverige och Norge.