Miljö och CO2

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

Vi är medvetna om att vi som logistikföretag påverkar miljön – särskilt genom CO2-utsläpp.

SKANOL betraktar ett ansvarsfullt beteende kring en hållbar miljö som en integrerad del av vår affärsfilosofi.

Vi har därför valt ut en rad olika mål och initiativ som vi vill realisera i nära samarbete med våra samarbetspartner och medarbetare.

 • Körteknik för reducerad dieselförbrukning – utbildning
 • Förnyelse av lastbilar – Klass 5 dieselmotorer
 • Fyllda bilar – t.ex. genom samdistribution där det är möjligt
 • Planering – informationsförbättring för att begränsa onödig körning
 • Hållbarhet – integrerad del av utvecklingen av logistikmodeller för 
kunder.
 • Specialmaterial med hög kapacitet
 • Viktoptimerat material
 • SKANOL har utvecklat en modell till att utarbeta kundspecifika analyser av CO2-belastningar

 

Vi vill reducera CO2-belastningar genom att:

 • Se till att kunskap om miljömässig hållbarhet finns hos:
  • Ledningen
  • Medarbetare med kundkontakt
  • 
Chaufförer
  • Övriga medarbetare
 • Ta med miljöeffektivitet genom:
  • Ingå kundavtal
  • Nyinvesteringar i material och byggnader
  • Avtal med leverantörer
  • Val av logistiklösningar

 

Miljö- och CO2-arbetet är en löpande process där vi kontinuerligt arbetar med att förbättra vår kunskap genom att undersöka de bästa exemplen och lösningarna från branschen, samt genom aktivt deltagande i europeiska forum där hållbarhet inom vår bransch utvecklas.