Leverantörstyrt lager (VMI)

Visste du?

SKANOL dagligen distribuerar upp mot 11000 ton farligt gods i Danmark, Norge och Sverige

Ett samarbete med SKANOL innebär att tanken alltid är fylld. Vi övervakar lagren och våra kunder ägnar mindre tid på administration och kan därmed frigöra resurser.

Med effektiva IT-system är våra kunder säkrade flexibilitet, hög service och en minimering av lagerbindningar. Våra system mottager och hanterar elektroniska indikatordata via en kundanpassad dataintegration (FTP) dygnet runt.

SKANOL kan dessutom hantera alla former för orderflöden i fasta eller variabla frekvenser, t.ex. datumintervaller, graddagar eller liknande.