Danmark (Huvudkontor)

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

SKANOL A/S
Balticagade 15
DK-8000 Aarhus C
Telefon: +45 70 20 84 00
CVR-nr: 26 07 69 78
E-mail: info@skanol.com

SKANOL A/S
Balticagade 15
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 70 20 84 00
CVR-nr: 26 07 69 78
E-mail: info@skanol.com

Sverige

SKANOL AB
Cisterngatan 7
SE-418 34 Göteborg
Telefon: +46 (0)35 710 1400
ORG nr.: 556797-8050
E-mail: info@skanol.com

SKANOL AB
Cisterngatan 7
SE-418 34 Göteborg

Telefon: +46 (0)35 710 1400
ORG nr.: 556797-8050
E-mail: info@skanol.com

Norge

SKANOL Norge AS
Avd Karihaugveien 

Karihaugveien 102
NO-1086 Oslo

Telefon: +47 23 23 29 90
ORG nr.: 897 043 572
E-mail: info@skanol.com

SKANOL Norge AS
Karihaugveien 102
NO-1086 Oslo

Telefon: +47 23 23 29 90
ORG nr.: 897 043 572
E-mail: info@skanol.com
SKANOL Kraby AS
Industrivegen 15
NO-2580 Lena
Telefon: +47 61 14 30 00
ORG nr.: 983 989 780
E-mail: info@skanol.com

SKANOL Kraby AS
Industrivegen 15
NO-2580 Lena

Telefon: +47 61 14 30 00
ORG nr.: 983 989 780
E-mail: info@skanol.com

Lettland

SKANOL Letland SIA
Duntes iela 6
LV-1013 Riga
ORG nr.: 40003508744
E-mail: info@skanol.com

SKANOL Kraby AS
Industrivegen 15
NO-2580 Lena

ORG nr.: 40003508744
E-mail: info@skanol.com