Kemi-transporter

Visste du?

SKANOL dagligen tar hand om upp till 1700 leveranser i Danmark, Norge och Sverige?

Hantering och transport av farligt gods kräver stor kunskap och omsorg. SKANOLs chaufförer är utvalda och utbildade till arbetet med farligt gods och SKANOLs företagskultur kännetecknas vid stort fokus på förebyggande säkerhet.

Vi har stor kunskap i organisationen om såväl lagstiftningen på området, som uppbyggande och säkert användande av de rätta transportmedlen till uppdragen.

Läs mer om EUROPEISK KONVENTION OM INTERNATIONELL TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG (ADR) på följande länk.