Informationsteknologi

Visste du?

SKANOL dagligen tar hand om upp till 1700 leveranser i Danmark, Norge och Sverige?

SKANOL har marknadens bästa IT-lösningar till hantering av logistik inom tanktransport av farligt gods.

Med systemen WinDMS® och OilPAC® kan vi erbjuda effektiva och kundanpassade gränssnitt samt ett 100% papperslöst flöde från kundens ERP-system helt ut till tankbilens avancerade mätsystem, som i realtid återkommer med exakta leveransdata till kunden, oavsett om det är mindre bulk-leveranser eller hela lass.

Systemen säkrar en exakt och effektiv hantering av data samt möjlighet för automatisk volymmätning.