SQAS-certifiering

Visste du?

SKANOL dagligen distribuerar upp mot 11000 ton farligt gods i Danmark, Norge och Sverige

För att skydda miljön och de anställda har den kemiska industrin i Europa satt upp fasta riktlinjer för vilken slags kontroll det ska vara med transport, förvaring och hantering av kemiska preparat.

SQAS är i synnerhet beräknat till företag som producerar, transporterar och förmedlar kemiska produkter. Systemet är en logisk metod till att identifiera och styra risker i förbindelse med säkerhet kring behandling av kemikalier.

CEFIC, som är en sammanslutning av de stora europeiska kemiproducenterna, har etablerat detta kontrollsystem med syftet att öka säkerheten vid transport, lagring och hantering av kemikalier.

SQAS är ett verktyg där en assessor via 440 frågor bedömmer kvalitets-, säkerhets-, hälso- och miljöledningssystem hos leverantörer av transporttjänster.

SQAS används ofta tillsammans med kvalitetststandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015 där den är ett naturligt integrerat system. Skanol är certifierad efter alla dessa standarder.

Certifikat, SQAS