Kör- / vilotid

Visste du?

SKANOL dagligen tar hand om upp till 1700 leveranser i Danmark, Norge och Sverige?

Alla chaufförer och åkare hos SKANOL ska rätta sig efter kör- och vilotidsreglerna. Att rätta sig efter reglerna är beskrivet i egenkontrollprogrammet, som en del av vårt kvalitetsstyrningssystem.

Samtliga chaufförer kontrolleras så att det håller kör-/vilotidsreglerna till 100 procent. Det sker genom systematisk insamling och monitorering av elektroniska data från tachograferna i alla våra bilar.

Vi följer konsekvent upp på avvikelser för att identifiera orsaker och förebygga att det upprepar sig.