Professionelle logistik- og distributionsløsninger for farligt gods

ISO-certifieringar

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

ISO 9001

Implementering av ISO 9001 leder till löpande förbättringar av organisationsplanering, överblick och ledning. Implementering av ISO 9001 visar dessutom förpliktelse till kvalitetsförbättring genom användande av ett externt certifieringsorgan.

Certifikat, ISO 9001

 

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell accepterad standard, som bildar grunden för fastläggande av miljöledning. Standarden specifierar vad som krävs för att bilda ett miljöledningssystem med utgångspunkt i företaget, dess processer och aktiviteter med fördelning av ansvar och kompetenser samt miljöuppgifter i vardagen.

ISO 14001, enkelelementskrav för att bli certifierad:

  • Miljöpolitik
  • Planering
  • Utförande och drift
  • Kontroll och korrigerade handlingar
  • Ledningens genomgång

Certifikat, ISO 14001

 

OHSAS 18001

Förutom att företaget ska uppfylla arbetsmiljölagen ska den för att upprätthålla OHSAS 18001-certifikatet arbeta med:

  • Den rymliga arbetsmarknaden och hälsofrämjande.
  • Utforma och underhålla procedurer som ska säkerställa att medarbetarna eller deras representanter blir en del av arbetsmiljöarbetet.
  • Eliminera eller minimera riskerna för personal eller andra intressanter som kan utsättas för arbetsmiljöfaror i förbindelse med företagets aktiviteter.

Certifikat, OHSAS 18001