HSSE och arbetsmiljö

Visste du?

SKANOL dagligen distribuerar upp mot 11000 ton farligt gods i Danmark, Norge och Sverige

Hos SKANOL har vi förutom att skydda miljön och kundens värden även stort fokus på medarbetarnas och kundernas säkerhet. Ett omfattande egenkontrollprogram ser till att vi alltid är i spetsen och kan förebygga insatser på området.

På de här sidorna kan du läsa mer om insatser inom arbetsmiljö och HSSE (Health Safety Security Environment)