Bunkering och offshore

Visste du?

SKANOL dagligen distribuerar upp mot 11000 ton farligt gods i Danmark, Norge och Sverige

Fartyg lägger till i hamnar dygnet runt och det ställer stora krav till flexibilitet och leveranssäkerhet i förbindelse med bunkering. SKANOL har landstäckande kapacitet i form av både utrustning, fittings och de medarbetare som krävs för att kunna leverera under ibland svåra omständigheter – utan att gå på kompromiss med varken kvalitet, säkerhet eller miljö.

Våra medarbetare är dessutom specialutbildade i att hantera de omfattande kraven till dokumentation i förbindelse med t.ex. bunkering av fartyg i internationell fart.