Bulk-distribution Energi

Visste du?

SKANOL dagligen tar hand om upp till 1700 leveranser i Danmark, Norge och Sverige?

Varje dag året runt tar Skanols chaufförer hand om mer än tusen leveranser till privata och företag över hela Norden. Det kräver skarp planering, flexibilitet och förståelse för kundens behov.

Uppgifterna ska prioriteras rätt och det ska finnas kapacitet till snabborder och andra plötsliga oförutsedda behov. Kundens tank får aldrig bli tom. Skanol har många års erfarenhet av att planera denna slags distribution där komplexiteten är hög och där det kan vara stora säsongsbetonade svängningar och behov för snabb kapacitetsanpassning.

Samtidig har våra chaufförer förmågan att ta individuell hänsyn hos kunden, så att vi når målet: Att tanken är fylld utan att kunden i övrigt kan se att vi har varit på besök. Det förutsätter att chauffören har en fördjupad kännedom om såväl tankinstallationer och utrustning som produkter och förebyggande miljö- och säkerhetsåtgärder.

Med effektiv IT-integration kan vi säkra ett 100% papperslöst orderflöde ända från kund och fram till leverans från tankbil – och retur med leveransdata från bilen omedelbart efter att leveransen är avslutad.

Våra system kan hantera och dokumentera avancerade processer som additivering och sköljning.