Bulk-distribution Bränsle

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

Med optimal transportutrustning och välutbildade chaufförer transporterar vi del- och hellass till mottagare över hela Norden. Nyckelorden för logistiklösningarna är kvalitet, flexibilitet och punktlighet. Vi har dessutom stort fokus på transportekonomi och effektivitet.

SKANOL har stor erfarenhet med uppbyggnad av optimala transportmedel i de nordiska länderna samt ingående kännedom till de tekniska standarderna, mätsystem m.m.

Med effektiv IT-integration kan vi säkra ett 100% papperslöst orderflöde från kund och fram till leverans från tankbil – och retur med leveransdata från bilen omedelbart efter att leveransen är avslutad.