Uppdrag som åkare

Visste du?

SKANOLs tankbilar i Sverige kör nästan uteslutande på 100% biobränsle framställt av rapsolja, vilket reducerar CO2-utsläppet med nästan 65%?

Vi söker löpande åkare över hela landet till följande uppdrag:

OLJEDISTRIBUTION till villor, lantbruk och industriföretag:Här kan vi erbjuda två valmöjligheter:

  1. Om du har ett ADR-godkänt, 4-axlat chassi med eller utan lyft kan du få ett avtal om oljedistribution med SKANOLs lastväxlare. Vi står för den nödvändiga utrustningen och vi ser till att du får den utbildning och träning som ska till. Vi kan erbjuda leasing- eller hyravtal med låg utbetalning på chassin.
  2. Om du har en ADR-godkänd, 3-axlad dragare med hydraulik, kan du få ett avtal om oljedistribution med SKANOLs 1-axlade tanksläp. Vi står för den nödvändiga utrustningen och ser till att du får den utbildning och träning som krävs. Vi kan erbjuda leasing- eller hyravtal med låg utbetalning på dragare.

 

BRÄNSLEDISTRIBUTION till bensinstationer och dieselanläggningar

  1. Om du har en ADR-godkänd 3-axlad dragare kan du få ett avtal om bränsledistribution med SKANOLs 3- eller 4-axlade tanksläp. Vi står för den nödvändiga utrustningen och ser till att du får den utbildning och träning som krävs. Vi kan erbjuda leasing- eller hyravtal med låg utbetalning på dragare.

 

KEMITRANSPORTER

  1. Om du har en ADR-godkänd, 3-axlad dragare kan du få ett avtal om kemitransporter/farligt gods med SKANOLs 3- eller 4-axlade tanksläp. Vi står för den nödvändiga utrustningen och ser till att du får den utbildning och träning som krävs. Vi kan erbjuda leasing- eller hyravtal med låg utbetalning på dragare.