Elev

Vidste du?

SKANOL dagligt kører op mod 45.000 km på vejene i Danmark, Norge og Sverige?

De seneste år har vi uddannet mange kontorelever inden for både administration og transport/spedition. Fælles for dem alle er, at de fra første dag har fået selvstændige arbejdsopgaver og i løbet af kort tid har overtaget et selvstændigt ansvarsområde. Det er vores erfaring, at det giver den største tilfredsstillelse gennem de 2 år elevtiden varer, og at det giver det bedste udgangspunkt for at komme videre efter uddannelsen er afsluttet.

I mange tilfælde har vi haft mulighed for at ansætte eleverne efter afslutning af den 2-årige elev-uddannelse.