Administration

Vidste du?

SKANOL dagligt distribuerer op mod 11.000 tons farligt gods i Danmark, Norge og Sverige?

På hovedkontoret i Aarhus løses en lang række opgaver som har afgørende betydning for Skanol. Det kan være støtte-funktioner for driftsafdelingerne, kontrol af løngrundlag, opfølgning på overholdelse af køre-/hviletid, økonomiske nøgletal eller analyser og mange andre spændende opgaver.

Fælles for alle opgaverne er, at du skal kunne lide at arbejde med transport og logistik samt have en travl hverdag.