At arbejde hos SKANOL

Vidste du?

SKANOLs tankvogne i Sverige kører næsten udelukkende på 100% biobrændstof fremstillet af rapsolie, hvilket reducerer CO2 udslippet med næsten 65%?

Vi har branchens dygtigste medarbejdere, og vi sikrer via bl.a. uddannelse og jobrotation, at alle har de rette kompetencer til at kunne udføre deres job.

Vores personalepolitik skal skabe en fælles ramme for en god og velfungerende arbejdsplads.

 SKANOL vil gøre sit til, at medarbejderne har de bedste og mest fleksible arbejdsforhold og udviklingsmuligheder.

Arbejdet i virksomheden er krævende, men som medarbejder skal man gerne opleve, at der er en fornuftig balance mellem ens arbejdsliv og ens privatliv. Vi vægter kontinuerlig læring og udvikling af medarbejdernes kompetencer meget højt.

Fastholdelse kræver en attraktiv arbejdsplads
!
Hos SKANOL er medarbejderne den vigtigste ressource. Derfor tilstræber vi at være blandt de mest attraktive arbejdspladser overhovedet. 

Vi ønsker en løbende, tæt dialog mellem ledere og medarbejdere, så vi sikrer, at både virksomhedens og medarbejdernes behov opfyldes bedst muligt – vi tror på, at vi løbende skal udvikle vores arbejdsplads.

Succes kræver udvikling. 
Hvis vi skal fastholde vores succes og nå vores målsætning, kræver det, at vi sætter fokus på medarbejderudvikling og efteruddannelse. 

Den enkelte medarbejders kompetencer og færdigheder skal løbende tilpasses udviklingen i jobbet. Den enkelte leder og medarbejder er ansvarlig for, at der sker en løbende kompetenceudvikling af medarbejderen.