Organisation

Vidste du?

SKANOLs tankvogne i Sverige kører næsten udelukkende på 100% biobrændstof fremstillet af rapsolie, hvilket reducerer CO2 udslippet med næsten 65%?

Hos SKANOL tænker vi langsigtet. Der er kontinuitet i ledelsen, i medarbejderstaben og i den retning, vi bevæger os. Vi har en flad organisation med en kort og effektiv beslutningsproces.

Vi har en uformel virksomhedskultur med fokus på de enkelte medarbejderes forskellighed og udvikling. Med udgangspunkt i mangfoldighed og samarbejde evner vi at løfte store og utraditionelle løsninger.

Vi tror på, at uddannelse af medarbejdere og udvikling af IT-teknologi er to vigtige nøglefaktorer for vores succes. Vi ønsker at udvikle os sammen med vores kunder, så vi kan sikre et informationsdrevet samarbejde med tillid og gennemsigtighed for alle parter.