Om SKANOL

Vidste du?

SKANOL dagligt foretager op mod 1.700 leverancer i Danmark, Norge og Sverige?

SKANOL er en af Nordens førende leverandører af komplette logistikløsninger inden for distribution af farligt gods på tankvogn.

Vi har fokus på hele værdikæden. Og med udgangspunkt i vores kunders behov udvikler vi know-how, processer, informationsteknologi og medarbejdere, der bidrager til optimal styring af forsyningskæden i specielle kundetilpassede løsninger.

SKANOL er danskejet. Vi råder over 140 tankvogne og beskæftiger ca. 250 medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge.