Om å arbeide hos SKANOL

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

Vi har bransjens dyktigste medarbeidere, og gjennom bl.a. utdannelse og jobbrotasjon sikrer vi at alle har rett kompetanse til å utføre jobben.

Personalpolicyen vår skal skape en felles ramme for en god og velfungerende arbeidsplass.

 SKANOL vil gjøre sitt for at medarbeiderne har de beste og mest fleksible arbeidsforholdene og utviklingsmulighetene.

Arbeidet i virksomheten er krevende, men som medarbeider bør man ha en fornuftig balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Vi vektlegger på kontinuerlig læring og utvikling av medarbeidernes kompetanse svært høyt.

Å beholde medarbeidere krever en attraktiv arbeidsplass
!
Hos SKANOL er medarbeiderne den viktigste ressursen. Derfor streber vi etter å være blant de mest attraktive arbeidsplassene. 

Vi ønsker en løpende og tett dialog mellom ledere og medarbeidere, slik at vi sikrer at både virksomhetens og medarbeidernes behov oppfylles best mulig – vi tror på at vi løpende skal utvikle arbeidsplassen vår.

Suksess krever utvikling. 
Hvis vi skal opprettholde suksessen og nå målet, krever det av vi setter fokus på medarbeiderutvikling og etterutdannelse. 

Den enkelte medarbeiders kompetanse og ferdigheter skal løpende tilpasses utviklingen i jobben. Den enkelte leder og medarbeider er ansvarlig for at medarbeideren har en løpende kompetanseutvikling.