Sjåfør

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

Vi har sjåfører over hele Danmark samt i det vestlige Sverige. Som sjåfør hos Skanol arbeider du selvstendig og har en meget variert hverdag. Du har spennende utfordringer med kundekontakt, bruk av moderne og avansert transportmateriell og betjening av høyteknologisk måleutstyr og IT. Du skal håndtere farlig gods i henhold til Skanols forebyggende sikkerhetsregler, der vi bl.a. har stort fokus på sjåførens evne til å vurdere risiko i arbeidet.

Du forventes å ha erfaring som yrkessjåfør. I tillegg må du ha førerkort til henger samt ADR-bevis til tank.

Skanol sørger for grunnleggende utdannelse og opplæring. Du får dessuten løpende opplæring og utdannelse i bl.a. kvalitetsbevissthet, defensiv kjøring, brannslukking og førstehjelp, samt støtte både fra lederen din og fra det teamet av sjåfører som du blir en del av.

Vi legger vekt på et nært og tillitsfullt samarbeid mellom sjåfører og ekspeditører.