Lærling

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

De siste årene har vi utdannet mange kontorelever innen både administrasjon og transport/spedisjon. Felles for dem alle er at de fra første dag har fått selvstendige arbeidsoppgaver og i løpet av kort tid har overtatt et selvstendig ansvarsområde. Det er vår erfaring at det gir stor tilfredsstillelse gjennom de 2 årene læretiden varer, og at det gir det beste utgangspunktet for å komme videre etter at utdannelsen er avsluttet.

I mange tilfeller har vi hatt mulighet til å ansette lærlingene etter at den 2-årige utdannelsen er fullført.