Ekspeditør og planlegger

Visste du?

SKANOL daglig foretar opptil 1700 leveranser i Danmark, Norge og Sverige?

På hovedkontoret i Aarhus har vi ekspeditører og planleggere som har ansvaret for elektronisk overvåking av kundetanker samt planlegging av distribusjonen i Danmark, Norge og Sverige. Du har en allsidig hverdag fylt med selvstendige utfordringer. Du arbeider med noen av markedets mest moderne og effektive IT-løsninger innen logistikk og transport, og du kommer i kontakt med mange mennesker hver dag – kunder, sjåfører, transportører og andre leverandører.

Du må kunne ha mange baller i luften om gangen. Bakgrunnen og utdannelsen din er ikke avgjørende. Det viktigste er at du har erfaring med logistikk og transport, at du brenner for oppgaven, er fleksibel og at du liker å ha mye å gjøre.

Du er en del av et team der profesjonalisme og samarbeid vektlegges høyt.