Administrasjon

Visste du?

SKANOL daglig distribuerer opptil 11 000 tonn farlig gods i Danmark, Norge og Sverige?

På hovedkontoret i Aarhus løses en lang rekke oppgaver som har avgjørende betydning for Skanol. Det kan være støttefunksjoner for driftsavdelingene, kontroll av lønnsgrunnlag, oppfølging av overholdelse av kjøre-/hviletid, økonomiske nøkkeltall eller analyser og mange andre spennende oppgaver.

Felles for alle oppgavene er at du skal kunne like å arbeide med transport og logistikk, selv om du har en travel hverdag.