Jobbmuligheter

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

«Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Derfor streber vi etter å være blant de aller mest attraktive arbeidsplassene på vårt område.

Vi ønsker en løpende og tett dialog mellom ledere og medarbeidere, slik at vi sikrer at både virksomhetens og medarbeidernes behov oppfylles best mulig. Vi tror på at vi løpende skal utvikle arbeidsplassen vår sammen med medarbeiderne. Vi stiller store krav, men tilbyr også løpende utdannelse, kompetanseutvikling og jobbrotasjon som gir den enkelte medarbeider de optimale forutsetningene for å gjøre jobben sin og ta del i utviklingen av virksomheten»

Allan Larsen
adm. direktør.