Organisasjon

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

Hos SKANOL tenker vi langsiktig. Det er kontinuitet i ledelsen, i medarbeiderstaben og i den retningen vi beveger oss. Vi har en flat organisasjon med en kort og effektiv beslutningsprosess.

Vi har en uformell virksomhetskultur med fokus på de enkelte medarbeidernes mangfold og utvikling. Med utgangspunkt i mangfold og samarbeid klarer vi å få frem store og utradisjonelle løsninger.

Vi tror på at utdannelse av medarbeidere og utvikling av IT-teknologi er to viktige nøkkelfaktorer for suksess. Vi ønsker å utvikle oss sammen med kundene våre, slik at vi kan sikre et informasjonsstyrt samarbeid med tillit og gjennomsiktighet for alle parter.