Nøkkeltall

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

Årsresultat millioner dkk

rets-resultat-3.1

Egenkapital millioner dkk

egenkapital-2.1

Avkastningsgrad

afkastningsgrad-2.1

Soliditet

soliditetsgrad-2.1