Misjon, visjon og verdier

Visste du?

SKANOL daglig distribuerer opptil 11 000 tonn farlig gods i Danmark, Norge og Sverige?

VÅR MISJON

SKANOL utvikler og leverer sikre og effektive transport- og logistikkløsninger innen farlig gods transportert i tankbil i Norden.

VÅR VISJON

SKANOL vil være den største leverandøren innen sitt område. Vi ønsker å anses som den beste og mest erfarne leverandøren på markedet i Norden.

VERDIER

Verdiene våre skal visjonen og misjonen, og er bredt forankret blant virksomhetens medarbeidere.

  • Vi passer på oss selv, hverandre, kundene og miljøet!
  • Vi vet at vi er her for kunden
  • Vi gjør ting riktig første gang
  • Vi vil utvikle oss – og vi vet at vi kan bli bedre!
  • Vi har en god tone og vi respekterer hverandres arbeid
  • Vi holder det vi lover
  • Vi bruker penger med omhu