Key Account Management

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

Hva betyr det hos SKANOL?

  • Fast kontaktperson
  • Arbeider for kunden – bærer kundens hatt
  • Ensartet service
  • Stor kompetanse
  • Høy kvalitet – kvalitetssikring
  • Strukturerte tilbakemeldinger
  • Oppfølging av spesialavtaler og forespørsler
  • Service- og kvalitetsrapporter
  • Sparring og utvikling av samarbeidet