Om SKANOL

Visste du?

SKANOL daglig foretar opptil 1700 leveranser i Danmark, Norge og Sverige?

SKANOL er en av Nordens ledende leverandører av komplette logistikkløsninger innen distribusjon av farlig gods i tankbil.

Vi har fokus på hele verdikjeden. Og med utgangspunkt i kundenes behov utvikler vi know-how, prosesser, informasjonsteknologi og medarbeidere som bidrar til optimal styring av forsyningskjeden i spesielle kundetilpassede løsninger.

SKANOL er danskeid. Vi har over 140 tankbiler og ca. 250 ansatte i Danmark, Sverige og Norge.