Miljø og CO2

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

Vi er klar over at vi som logistikkvirksomhet påvirker miljøet, spesielt gjennom CO2-utslipp.

SKANOL har ansvarlig oppførsel rundt et bærekraftig miljø som en integrert del av forretningsfilosofien.

Vi har derfor valgt ut en rekke mål og initiativer som vi vil realisere i nært samarbeid med samarbeidspartnere og medarbeidere.

 • Kjøreteknikk for redusert dieselforbruk – utdannelse
 • Fornyelse av lastebiler – Klasse 5-dieselmotorer
 • Fylte biler – f.eks. gjennom samdistribusjon hvor det er mulig
 • Planlegging – informasjonsforbedring for å begrense unødvendig kjøring
 • Bærekraftighet – integrert del av utviklingen av logistikkmodeller for kunder.
 • Spesialmateriell med høy kapasitet
 • Vektoptimert materiell
 • Skanol har utviklet en modell for utarbeidelse av kundespesifikke analyser av CO2-belastninger

Vi ønsker å redusere CO2-belastninger ved å:

 • Sikre kunnskaper om miljømessig bærekraftighet hos:
  • Ledelsen
  • Medarbeidere med kundekontakt
  • Sjåfører
  • Øvrige medarbeidere
 • Inkludere miljøeffektivitet ved:
  • Inngåelse av kundeavtaler
  • Nyinvesteringer i materiell og bygninger
  • Avtaler med leverandører
  • Valg av logistikkløsninger

Miljø og CO2 er en løpende prosess der vi kontinuerlig arbeider med å forbedre kunnskapene gjennom undersøkelse av de beste eksemplene og løsningene fra bransjen, samt gjennom aktiv deltakelse i europeiske fora der bærekraftighet innen bransjen utvikles.