Presse

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

SKANOL ønsker en direkte og åpen kommunikasjon med mediene.

Medieansvarlig:
Nicolai Leth Brix (adm. direktør)
Telefon: +45 70 20 84 00 eller mobil +45 25 41 62 58