Danmark (hovedkontor)

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

SKANOL A/S
Balticagade 15
DK-8000 Aarhus C
Telefon: +45 70 20 84 00
CVR-nr: 26 07 69 78
E-post: info@skanol.com

SKANOL A/S
Balticagade 15
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 70 20 84 00
CVR-nr: 26 07 69 78
E-post: info@skanol.com

Sverige

SKANOL AB
Cisterngatan 7
SE-418 34 Göteborg
Telefon: +46 (0)35 710 1400
ORG nr.: 556797-8050
E-post: info@skanol.com

SKANOL AB
Cisterngatan 7
SE-418 34 Göteborg

Telefon: +46 (0)35 710 1400
ORG nr.: 556797-8050
E-post: info@skanol.com

Norge

SKANOL Norge AS
Karihaugveien 102
NO-1086 Oslo
Telefon: +47 23 23 29 90
ORG nr.: 897 043 572
E-post: info@skanol.com

SKANOL Norge AS
Karihaugveien 102
NO-1086 Oslo

Telefon: +47 23 23 29 90
ORG nr.: 897 043 572
E-post: info@skanol.com