Kjemitransporter

Visste du?

SKANOL daglig foretar opptil 1700 leveranser i Danmark, Norge og Sverige?

Håndtering og transport av farlig gods krever store kunnskaper og omtanke. SKANOls sjåfører er utvalgt og utdannet til arbeid med farlig gods, og SKANOLs virksomhetskultur er kjennetegnet ved stort fokus på forebyggende sikkerhet.

Vi har omfattende kunnskaper i organisasjonen om så vel lovgivningen på området om oppbygging og sikker bruk av det riktige transportmateriellet til oppgavene.

Les mer om EUROPEISK KONVENSJON OM INTERNASJONAL TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEI (ADR) på følgende kobling