Informasjonsteknologi

Visste du?

SKANOL daglig foretar opptil 1700 leveranser i Danmark, Norge og Sverige?

SKANOL har markedets beste IT-løsninger for håndtering av logistikk innen tanktransport av farlig gods.

Med systemene WinDMS® og OilPAC® kan vi tilby effektive og kundetilpassede grensesnitt samt en 100 % papirløs flyt fra kundens ERP-systemer helt ut til tankbilens avanserte målesystemer, som i sanntid sender presise leveringsdata tilbake kunden. Uansett om det er mindre bulkleveranser eller hele lass.

Systemene sikrer en presis og effektiv håndtering av data samt mulighet for automatisk volumavstemning.