SQAS-sertifisering

Visste du?

SKANOL daglig distribuerer opptil 11 000 tonn farlig gods i Danmark, Norge og Sverige?

For å beskytte miljøet og de ansatte har den kjemiske industrien i Europa laget faste retningslinjer for hvilken type kontroll det skal være med transport, lagring og håndtering av kjemiske stoffer.

SQAS er spesielt beregnet for virksomheter som produserer, transporterer og formidler kjemiske produkter. Systemet er en logisk metode for å identifisere og styre risikoer i forbindelse med sikkerhet rundt behandling av kjemikalier.

CEFIC er en sammenslutning av de store europeiske kjemiprodusentene, og har etablert dette kontrollsystemet som har som formål å øke sikkerheten ved transport, lagring og håndtering av kjemikalier.

SQAS er et verktøy som ved hjelp av 440 spørsmål bedømmer kvalitets-, sikkerhets-, helse- og miljøstyringssystemer hos leverandører av transporttjenester.

SQAS brukes ofte sammen med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 og miljøstandarden ISO 14001:2015, der den vil være et naturlig integrert system. Skanol er sertifisert efter alle disse standardene.

Sertifikat, SQAS