Sjåførutdannelse

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

Vi vil ha markedets beste og mest kompetente sjåfører. Det sikrer vi gjennom en omfattende rekrutteringsprosess og et grundig utdannelsesprogram som sikrer løpende etterutdannelse innen bl.a. kvalitetsbevissthet, defensiv atferd i trafikken, glattkjøring og førstehjelp.