Kjøre-/hviletid

Visste du?

SKANOL daglig foretar opptil 1700 leveranser i Danmark, Norge og Sverige?

Alle sjåfører og transportører hos SKANOL skal overholde kjøre-/hviletidsbestemmelsene. Overholdelse av reglene er beskrevet i egenkontrollprogrammet som en del av kvalitetsstyringssystemet vårt.

Samtlige sjåførers overholdelse av kjøre-/hviletidsreglene overvåkes 100 prosent. Det skjer gjennom systematisk innsamling og overvåking av elektroniske data fra fartsskriverne i alle bilene våre.

Vi følger konsekvent opp avvik for å identifisere årsaker og forebygge gjentakelser.