Professionelle logistik- og distributionsløsninger for farligt gods

ISO-sertifiseringer

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

ISO 9001

Implementering av ISO 9001 fører til løpende forbedringer av organisasjonsplanlegging, oversikt og ledelse. Implementering av ISO 9001 viser dessuten en forpliktelse til kvalitetsforbedring gjennom anvendelse av et eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifikat, ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal anerkjent standard som danner grunnlag for bestemmelse av miljøstyring. Standarden angir hva som kreves for å danne et miljøstyringssystem med utgangspunkt i virksomheten, dens prosesser og aktiviteter med fordeling av ansvar og kompetanse samt miljøoppgaver i hverdagen.

ISO 14001, enkeltelementkrav for sertifisering:

  • Miljøpolicy
  • Planlegging
  • Iverksettelse og drift
  • Kontroll og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gjennomgang

Sertifikat, ISO 14001

OHSAS 18001

I tillegg til at virksomheten skal oppfylle arbeidsmiljøloven, må den for å opprettholde OHSAS 18001-sertifiseringen arbeide med:

  • Det romslige arbeidsmarkedet og helse.
  • Utforme og vedlikeholde prosedyrer som skal sikre at medarbeiderne eller deres representanter tas med i arbeidsmiljøarbeidet.
  • Eliminere eller minimere risikoene for personale eller andre interessenter som kan utsettes for arbeidsmiljøfarer i forbindelse med virksomhetens aktiviteter.

Sertifikat, OHSAS 18001