ISO-sertifiseringer

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

Når vi utfører transporter, overholdes alle transportregler og standarder. Skanol er sertifisert i henhold til følgende standarder.

ISO-9001
ISO-14001
ISO- 45001
SQAS

 

Det er din garanti for systematikk og ensartethet i hele vår virksomhet.

 

ISO 9001

Implementering av ISO 9001 fører til løpende forbedringer av organisasjonsplanlegging, oversikt og ledelse. Implementering av ISO 9001 viser dessuten en forpliktelse til kvalitetsforbedring gjennom anvendelse av et eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifikat, ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal anerkjent standard som danner grunnlag for bestemmelse av miljøstyring. Standarden angir hva som kreves for å danne et miljøstyringssystem med utgangspunkt i virksomheten, dens prosesser og aktiviteter med fordeling av ansvar og kompetanse samt miljøoppgaver i hverdagen.

ISO 14001, enkeltelementkrav for sertifisering:

  • Miljøpolicy
  • Planlegging
  • Iverksettelse og drift
  • Kontroll og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gjennomgang

Sertifikat, ISO 14001

ISO- 45001

I tillegg til at virksomheten skal oppfylle arbeidsmiljøloven, må den for å opprettholde ISO- 45001-sertifiseringen arbeide med:

  • Det romslige arbeidsmarkedet og helse.
  • Utforme og vedlikeholde prosedyrer som skal sikre at medarbeiderne eller deres representanter tas med i arbeidsmiljøarbeidet.
  • Eliminere eller minimere risikoene for personale eller andre interessenter som kan utsettes for arbeidsmiljøfarer i forbindelse med virksomhetens aktiviteter.

Sertifikat, ISO- 45001

 

Ekstern revisor

intertek2