HMS og arbeidsmiljø

Visste du?

SKANOL daglig distribuerer opptil 11 000 tonn farlig gods i Danmark, Norge og Sverige?

Hos SKANOL har vi stort fokus på medarbeidernes og kundenes sikkerhet samt beskyttelse av miljøet og kundens verdier. Et omfattende egenkontrollprogram sikrer at vi alltid er i forkant og kan gjøre en forebyggende innsats på området.

Her på sidene kan du lese mer om innsats innen arbeidsmiljø og HMS.