Bunkring og offshore

Visste du?

SKANOL daglig distribuerer opptil 11 000 tonn farlig gods i Danmark, Norge og Sverige?

Skip anløper havner døgnet rundt, og det stiller store krav til fleksibilitet og leveringssikkerhet i forbindelse med bunkring. SKANOL har landsdekkende kapasitet i form av både materiell, fittings og medarbeidere som skal til for å levere under til tider vanskelige forhold – uten at det går på bekostning av kvalitet, sikkerhet eller miljø.

Medarbeiderne våre har dessuten fått spesialopplæring i å håndtere de omfattende kravene til dokumentasjon i forbindelse med f.eks. bunkring av skip i utenriksfart.