Bulkdistribusjon av smøreolje

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

Hver dag kommer sjåførene våre ut til smøreoljekunder med mange produktvarianter til bilverksteder og industrivirksomheter. Her er det av avgjørende betydning for kunden at sjåføren kjenner hver enkelt kundes tankinstallasjon og behov.

Sjåførene våre er spesielt opplært i å håndtere denne spesielle oppgaven selvstendig og med et høyt kvalitetsnivå.