Bulkdistribusjon av energi

Visste du?

SKANOL daglig foretar opptil 1700 leveranser i Danmark, Norge og Sverige?

Hver dag året rundt foretar Skanols sjåfører over tusen leveranser til private og bedrifter over hele Norden. Det krever nøye planlegging, fleksibilitet og forståelse for kundens behov.

Oppgavene skal prioriteres riktig, og det må finnes kapasitet til hasteordrer og andre behov som plutselig oppstår. Kundens tank må aldri gå tom. Skanol har mange års erfaring i å planlegge denne typen distribusjon, der kompleksiteten er høy og det kan være store sesongsvingninger og behov for rask kapasitetstilpassing.

Samtidig vet sjåførene våre at de må ta individuelle hensyn hos kunden, slik at vi når målet: At tanken blir full uten at kunden på andre måter kan se at vi har vært på besøk. Det forutsetter at sjåføren har inngående kunnskaper om så vel tankinstallasjoner og utstyr som produkter og forebyggende miljø- og sikkerhetsforanstaltninger.

Med effektiv IT-integrering kan vi sikre en 100 % papirløs ordreflyt helt fra kunde og frem til levering fra tankbil – og retur med leveringsdata fra bilen umiddelbart etter at levering er avsluttet.

Systemene våre kan håndtere og dokumentere avanserte prosesser som tilsetning og spyling.